Základní škola, Netolice, okres Prachatice

Upozornění!

Škola nevydává rodičům potvrzení o uzavření školy!

Úřední hodiny:

  každé pondělí a středa

                                                         od 8:00 do 12:00

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 25. LEDNA 2021 DO 29. LEDNA 2021

  • Provoz škol a školských zařízení v období od 25. do 29. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v   období do 22. ledna 2021.

  • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.

  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Přestávky.
Žáci o přestávkách musí zůstat ve svých třídách s výjimkou užití WC, nesmí se volně pohybovat na chodbách, navzájem se ve třídách navštěvovat, v případě výuky mimo kmenovou třídu si je příslušný vyučující osobně vyzvedne, převede a po ukončení výuky osobně přivede zpět do kmenové učebny.


Školní stravování
Všem žákům budou automaticky přihlášeny obědy pouze na dobu prezenční výuky (kdy je žák přítomen ve škole). Žák má nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky – pokud má zájem, musí si oběd přihlásit (podmínky na odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA).

Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel ZŠ


Schránka důvěry

Základní škola, Netolice, okres Prachatice,  Bavorovská 306, 384 11 Netolice

© 2021 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena