Základní škola, Netolice, okres Prachatice

 

 

Upozornění!

Škola nevydává rodičům potvrzení o uzavření školy!

Úřední hodiny:

  každé pondělí a středa

                                                         od 8:00 do 12:00

Změny v provozu školy od 17. 5. 2021

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

 

Na základních školách


▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. 
▪ v Jihočeském kraji pokračuje rotace tříd 2. stupně.

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky a zaměstnanci školy respirátory. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Žákům, kteří obědvali ve školní jídelně, budou obědy automaticky přihlášeny.

V týdnu od 17. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce žáci tříd:

1.A        2.A       3.A     4.A     5.A      6.A    7.A   8.A

1.B        2.B       3.B     4.B     5.B

Nástup jednotlivých tříd na vyučování:

Všichni žáci budou přicházet do školy v 7:40 a testování proběhne v kmenových třídách. 

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně (pro žáky 2. stupně), jednou týdně (pro žáky 1. stupně) s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole, tj. zpravidla v pondělí.  Druhý test bude proveden ve čtvrtek. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že rodič nesouhlasí s použitím typu testu, kterým byla škola MŠMT vybavena, rodič písemně požádá školu o souhlas s použitím jiného testu. Ten musí být schválen ministerstvem zdravotnictví, rodič si testy pořídí na vlastní náklady. Typ (specifikaci) testu uvede v žádosti. Rodič ve stanovené dny a čas testování příslušné třídy za přítomnosti školou pověřené osoby sám provede testování svého dítěte a vyhodnocení. Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, žádost bude automaticky vyhověno. Žádost rodič předá třídnímu učiteli.

Školní stravování
Žák má nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky – pokud má zájem, musí si oběd přihlásit (podmínky na odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA).

Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel ZŠ


Schránka důvěry

Základní škola, Netolice, okres Prachatice,  Bavorovská 306, 384 11 Netolice

Děkujeme!

© 2021 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena