top of page

Historie

Kdy byla založena škola v Netolicích, není doloženo zápisy, protože starý archivní materiál byl zničen požárem r. 1619 po dobytí města generálem Dampierem. Je pravděpodobné, že tu škola byla již za Přemyslovců, protože Netolice byly městem zeměpanským a sídlem správních úřadů župy. Ve spisech z doby Karla IV. je zřejmé, že škola zde již byla. V Netolicích učitelé nezastávali službu kostelníka, ale museli pečovat o hudbu a chrámový zpěv. Nejstarším dochovalým učitelským jménem je jméno kantora Matěje, který r.1539 zasedal v městské radě. Že škola měla svoji budovu, o tom svědčí dochovaný záznam z r. 1630 o nákladu na nový krov.

V r. 1770 se uvádí, že do školy chodilo 193 dětí šestiletých, 114 dětí do 8 let, 113 dětí do 10 let a 102 dětí do 12 let, tj. celkem 522 žáků. Vyučování začínalo v 7 hod. a vyučovalo se do 11 hod. odpoledne od 13 do 17 hod. Nová škola byla vystavěna v r. 1795 a v době stavby a již před tím se učilo v kasárnách.

V r. 1863 byla na místě staré školy u kostela vystavěna nová dvoupatrová škola budova Staré Město a byla určena za školu chlapeckou. Dívčí škola zřízená v r. 1877 byla umístěna v domě č.1 na náměstí. V letech 1910-1911 byla vystavěna na louce Kuchyňce nová chlapecká škola budova Bavorovská. Byla postavena ve slohu renesančním architektem Jaromírem Kudrnou. V průčelí jsou sochy Tomáše Štítného a J. A. Komenského. Dívčí škola byla umístěna v budově školy na Starém Městě.

 

Nejmladší školou je budova Tržiště. S výstavbou se začalo v roce 1978 a původně sloužila jako mateřská školka. Od roku 1992 je v této budově umístěn 1. stupeň - 1. a 2. třídy, jídelna a školní družina. V budově Staré Město je v současné době 1. stupeň - 3. až 4.třídy, družina a knihovna. Ředitelna, 5. až 9. ročníky a školní jídelna je v budově Bavorovská.

IMG_0312.JPG
IMG_0322.jpg

© 2024 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti

bottom of page