top of page

EU dotace

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005688 s názvem "ZŠ Netolice", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 785.586,- Kč

Projekt(od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021)

ZŠ NETOLICE, ŠABLONY II

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014269


je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu aktivit ZŠ Netolice.

 

V rámci projektu
budou relizovány projektové dny ve škole a mimo školu, DVPP pedagogických pracovníků, doučování žáků, klub zábavné logiky, komunitně osvětová setkávání a nákup ICT.

Sablony2.JPG

Projekt(od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023)

ZŠ NETOLICE, ŠABLONY III

reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020286


je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu aktivit ZŠ Netolice.

 

V rámci projektu
budou realizovány projektové dny ve škole a mimo školu,  doučování žáků, klub zábavné logiky, badatelský klub, klub německého a anglického jazyka a projektové dny ve škole.

Sablony3.JPG

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doucovani1.JPG

© 2022 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena

bottom of page