top of page

Dotace

grant_digitalizujeme.jpg
obedy_pro_jihoceske_deti.jpg

Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti

Vážení rodiče,
naše škola je zaregistrována v programu jihočeského kraje „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti“. U nás se tento program týká úhrady poplatku za školní družinu, která činí
150,- Kč na 1 měsíc. 

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

- pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo 
- pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo  
- pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo 
- pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo 
- pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“, 
- a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

JAK O PODPORU POŽÁDAT
- Rodič se zaregistruje na portálu programu, uvede své kontaktní údaje. Registraci je možné provádět od 20. 8. 2023 do 30. 6. 2024.
- Po registraci mu je zaslán aktivační e-mail.
- V další kroku vyplní žádost o uznání nároku na podporu.
- Rodič poté čeká na schválení ze strany krajského úřadu, resp. Úřadu práce.
- Úřad práce zkontroluje typ dávky, který rodič pobírá a on-line potvrdí tuto informaci zpět kraji v portálu programu.
- Poté rodič zaeviduje do systému své děti a na každé z nich obdrží 4000 kreditů.
- Tyto kredity pak uplatňuje u organizací, které mezitím do portálu doplnily nabídku svých aktivit.
- Rodič může uplatnit kredity u více organizací, v případě, že nemá dostatek kreditů, může zbytek doplatit hotově v organizaci.

V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte účetní a ekonomku školy Kubovou Janu, tel.: 380421283.

šablony OP JAK.jpg

ERASMUS+, klíčová akce Vzdělávací mobilita jednotlivců

Registrační číslo projektu:

2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078246

Datum realizace: 30. 6. 2022 - 29. 12. 2023

Projekt je financován Evropskou unií

– výše grantu činí 14984 EUR.

V rámci tohoto projektu se vyučující cizích jazyků zúčastní jazykových kurzů pro učitele v zahraničí.

EU-flag-Erasmus_vect_POS.jpg

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005688 s názvem "ZŠ Netolice", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 785.586,- Kč

Projekt(od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021)

ZŠ NETOLICE, ŠABLONY II

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014269


je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu aktivit ZŠ Netolice.

 

V rámci projektu
budou relizovány projektové dny ve škole a mimo školu, DVPP pedagogických pracovníků, doučování žáků, klub zábavné logiky, komunitně osvětová setkávání a nákup ICT.

Sablony2.JPG

Projekt(od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023)

ZŠ NETOLICE, ŠABLONY III

reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020286


je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu aktivit ZŠ Netolice.

 

V rámci projektu
budou realizovány projektové dny ve škole a mimo školu,  doučování žáků, klub zábavné logiky, badatelský klub, klub německého a anglického jazyka a projektové dny ve škole.

Sablony3.JPG

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doucovani1.JPG

© 2024 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti

bottom of page