top of page

Akce

DEN S LESY ČESKÉ REPUBLIKY

V úterý 19. září vyrazily děti ze Starého Města a Tržiště do lesa. Pracovníci Lesního závodu Boubín spolu s místními zaměstnanci pro děti připravili zábavné a zároveň naučné dopoledne. Výprava začala před lesem na Petrově Dvoře a končila na rozcestí „ U Pekla “ nad Podroužkem. Děti postupně po třídách absolvovaly 5 zastaveníček, kde se dozvídaly užitečné informace ze světa lesnictví, myslivosti,
ochrany přírody a také ze života lesních živočichů. Na vlastní oči viděly práci s dronem, poznávaly stopy zvěře, stromy podle listů/jehličí a plodů, naslouchaly různým vábničkám, rozlišovaly budky pro ptáky, dokonce ochutnaly pravý lesní med. A protože jsme se zase museli vrátit zpátky do školy na oběd a celý okruh měřil téměř 7 kilometrů, musím vyzdvihnout i slušný sportovní výkon – hlavně u těch nejmenších dětí, které jsou zvyklé spíš se vozit než chodit po svých. Zkrátka – celé dopoledne se povedlo se vším všudy. Chtěla bych za všechny zúčastněné touto cestou poděkovat všem pracovníkům Lesů ČR, kteří celou akci připravili a budeme doufat, že se v budoucnu zase u podobného podniku potkáme.


Jiřina Borovková

zveřejněno 20. 9. 2023 (aktualizace 21. 9.)

EVVO – SEDMÁCI NA EXKURZI S PRŮVODCEM

Konec školního roku byl pro sedmáky naší školy zpestřen o terénní exkurzi.
Obě třídy vyrazily autobusem na Soumarský most, kde žáci s lektorkami NP Šumava zamířili do lesa plnit rozmanité úkoly, pátrat, hledat, bádat. Zkoušeli ošálit své smysly, schopnost týmové spolupráce i osobní bystrost. V rámci rozličných aktivit se dozvěděli zajímavosti o lesním společenství a rašelině. Všechny nejvíce zaujaly čerstvé okusy bobra a rozsáhlé rekultivace plochy místního rašeliniště.
Exkurze byla ukončena návštěvou malé vojenské pevnosti v blízkosti naučné stezky a společnou
svačinou.
Užili jsme si opravdu pohodový den!


Silvie Janošťáková, tř. uč. 7.A

aktualizováno 29. 6. 2023

NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE

Den dětí si 7.A zakončila přespáním ve škole.
Nebylo to poprvé, tak všichni „přespávači“ věděli, jak to chodí a co s sebou.
Společná večeře z místní pizzerie a dobroty v batůžcích naznačovali, že noc bude velmi dlouhá.
Po posilnění jsme společně vytvořili náš třídní erb, který je vyvěšený v naší třídě na čestném místě.
Zahráli jsme si noční schovávanou a dřímali u film. Byli jsme tak unavení, že jsme zaspali i strašidelnou návštěvu.
Možná, možná, možná strašidla přijdou i příště!!!

aktualizováno 29. 6. 2023

EXKURZE TEREZÍN

Sedmé ročníky netolické školy v jarních měsících pravidelně realizují dvoudenní exkurzi do Terezína.
V rámci hodin občanské výchovy a dějepisu se žáci na návštěvu tak významného místa naší historie připravují.
První den výjezdu měl za cíl Dvůr Králové nad Labem, kde jsme absolvovali Africa truck a poté jsme měli možnost zapojit se do luštivé hry v rozsáhlém areálu zoo. Večer jsme trávili v městském kempu v Mělníku. Druhý den následoval dopolední program s průvodci v židovském ghettu, a po obědě v Malé pevnosti.
Mnozí účastníci exkurze si na místě uvědomili drsnou realitu historie našeho státu a lidí v nedávné i vzdálenější minulosti. Zásluhu především nesou skvělé průvodkyně, které toto náročné téma žákům velice citlivě a profesionálně přiblížily.
Moc děkujeme.

aktualizováno 29. 6. 2023

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Historie Olympijského dne sahá až do roku 1894, kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této události se každoročně pořádá Olympijský den, který oslavuje sportovní aktivity všeho druhu. Po celém světě si
ho připomíná 5,5 milionů lidí ze 150 zemí světa.
„Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka.“ To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.
U nás se v rámci Olympijského dne pořádají pod záštitou Českého olympijského výboru běžecké závody pro všechny věkové kategorie, a to už od roku 1987. První ročník startoval legendární Emil Zátopek. K Praze se v průběhu let přidávala i další města, až postupně akce narostla do současných 90 závodů po celém Česku.
I u nás na oválu netolického sportovního areálu se uskutečnil další ročník T-Mobile Olympijského běhu, zaměřený na děti 1. stupně ZŠ. Běželo se ve středu 21.června – patrně v nejdusnější den tohoto školního roku. Akci pomáhali p. uč. Sklářové organizovat žáci 9.B a děti běhaly po ročnících, zvlášť dívky, zvlášť chlapci. Prvňáky a druháky čekal jeden 400 metrový okruh, starší děti běžely 700 m. Vzhledem k tropickému vedru byl vítězem každý, kdo v pořádku doběhl do cíle. Na malé závodníky čekaly papírové medaile a drobný pamlsek. Vítězové jednotlivých běhů pak ještě obdrželi diplomy za umístění. Sportu zdar!

Jiřina Borovková

zveřejněno 27. 6. 2023

NÁVŠTĚVA STRUNKOVICKÉHO KINA

Ve čtvrtek 15.června vyrazili třemi autobusy žáci 1. až 4. ročníků místo vyučování do Strunkovic nad Blanicí. Stalo se už v  posledních letech milou tradicí, že ke konci školního roku objednáme do místního kina vybranou pohádku a tu pak naše děti zhlédnou jako opožděný dárek ke Dni dětí. Samotnému představení předcházel piknik ; posvačili jsme ve sportovním areálu u Blanice, odkud jsme se se všemi dětmi vydali ke kinu. Animovaná pohádka se jmenovala KOCOUR V BOTÁCH a dětem se velmi líbila.

Jiřina Borovková

zveřejněno 22. 6. 2023

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA PRO MLADŠÍ ŽÁKY ŠKOL PRACHATICKÉHO OKRESU

Jak už bývá touto dobou zvykem, nastal čas měření sportovních sil mezi školními dětmi. Letos se lehkoatletická soutěž dětí 1.stupně ZŠ konala právě na Medarda, a tak všichni zúčastnění s obavami sledovali oblohu, nakolik se naplní nepříznivá předpověď počasí. To se umoudřilo alespoň na dopolední závody, déšť se spustil až při vyhlašování výsledků.
Netolická 13 členná výprava si letos na Tatranu vůbec nevedla špatně. Díky čtvrťákům Míšovi Voškovi ( skok daleký, běh na 50 a 600m ) a Hance Práškové ( skok daleký ) přivezli atleti domů 4 medaile, z toho 2 zlaté. Kromě toho zapsaly děti i několik finálových umístění do 6. místa. Nezklamal vůbec nikdo a myslím, že si děti nejen dobře zasportovaly, ale našly si tu i nové kamarády. Tak zase za rok !

Jiřina Borovková

zveřejněno 12. 6. 2023

DĚTSKÝ DEN NA TRŽIŠTI

Letošní MDD žáci 1. a 2. tříd oslavili v areálu ZŠ v Tržní ulici. Nejdříve mezi shromážděné děti zavítaly sestry Voračkovy – nadšené včelařky. P. Naďa Voračková dětem vysvětlila, jak to chodí v úlu, ukázala plno včelařských pomůcek a dokonce přinesla vlastní med k ochutnání. Zatímco se děti olizovaly po krajíčku namazaném máslem a medem, ty šikovnější si zkusily vyrobit včelařský rámeček nebo se obléknout do ochranného oděvu včelaře. Na památku děti dostaly dáreček - samolepku a malou včelku jako špendlík.
Potom děti zhlédly pohádku ( Včelka Mája ) a vybarvily si ve třídě omalovánky. Mezitím paní asistentka s paní kuchařkou roztopily dvě ohniště a na roštu všem opekly buřty, které si děti snědly místo oběda. A protože se vydařilo i počasí, určitě všichni z Dětského dne odcházeli spokojeni.

Jiřina Borovková

zveřejněno 8. 6. 2023

VÝLET ZA POHÁDKOU A ZA ZVÍŘATY

V úterý 30. května se žáci 1. a 2. ročníku vypravili společně na školní výlet. Autobusem jsme se nejdříve všichni dopravili do Borovan, kde jsme shlédli pohádku v krásném prostředí klášterního divadélka. Pohádka BUBULÍK MYSLIVCEM byla o tom, jak se bezdětným manželům – hajnému Václavovi a jeho Marjánce splnil sen : osvojili si bojácné strašidlo Bubulíka a udělali z něj pořádného myslivce.
Po vydatné svačině v místním parku jsme se přesunuli do nedaleké ZOO Dvorec. Většina zvířat byla v tuto polední dobu trochu ospalá a moc se nechtěla předvádět. I tak jsme si všechna zvířata prohlédli opravdu zblízka. Obrovského hrocha, majestátního lva, překrásné tygry, veselé opice i roztomilé surikaty. Ti odvážnější se pak vypravili i do pavilónu hadů, kde se v teráriích předváděli ti
nejjedovatější hadi z celého světa. Po nezbytné návštěvě bufetu a krámku se suvenýry jsme se vypravili na zpáteční cestu. Nikdo se neztratil, nikomu nebylo špatně a počasí bylo po celou dobu velmi přívětivé. Tak někdy brzy zase na
shledanou!

Jiřina Borovková

zveřejněno 2. 6. 2023

DEN ZEMĚ

Po dvou letech omezení jsme v tomto školním roce mohli začít realizovat aktivity, díky kterým je čas ve škole pestřejší, zajímavější a zábavnější. Naskytla se nám nová výzva v podobě nového pana kastelána na zámku Kratochvíle.
Slovo dalo slovo a žáci školy mohli oslavit svátek Dne Země v romantickém prostředí zámecké zahrady a renesanční vily. Školáci pomohli s úklidem celého areálu. Posbírali odpadky kolem zámecké zdi a pomohli s pletím okrasných růží před zámeckým mostem. Za odměnu si prohlédli zámek s poutavým výkladem a nechyběl bonus v podobě návštěvy půdních prostor. Každý ocenil nabídku a na půdu se alespoň na chvilku podíval.


Celý den se linul v přátelském a veselém duchu.


A k tomu jsme měli štěstí na pěkné počasí.
 

S. Janošťáková

zveřejněno 24. 5. 2023

POHÁR ROZHLASU

Ve čtvrtek 4. 5. se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili okresního kola atletické soutěže Pohár rozhlasu. Netolice reprezentovali ve čtyřech kategoriích mladší žákyně, mladší žáci (6. a 7. třída), starší žákyně a starší žáci (8. a 9. třída). Děti si poměřily síly ve sprintu na 60 m, ve štafetovém běhu na 4 x 60 m, skoku do výšky a do dálky, mladší v hodu kriketovým míčkem, starší ve vrhu koulí a ve
vytrvalostním běhu na 600, 800, 1 000, 1 500 m podle kategorie.
Na stupně vítězů jsme se sice nedostali, ale 6. místo v konkurenci celého okresu určitě není ostudou. Důležité je, že jsme se zúčastnili, sportovní zápolení si za krásného počasí, jak se patří, užili a ve zdraví se všichni vrátili. Musíme potrénovat, tak abychom mohli v budoucnu postoupit do Tábora do krajského kola, kterého se naše škola v minulých letech několikrát účastnila.

Mgr. Theodor Pártl

zveřejněno 9. 5. 2023

AKCE EVVO U KŘIŠŤANOVICKÉHO RYBNÍKA

V rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty jsme s dětmi 1.ročníků uskutečnili výjezd do krásného prostředí v okolí Křišťanovic u Záblatí. Tam si pro nás pracovníci NP Šumava připravili poutavý ekologicko-naučný program. Děti se hravou formou seznámily se životem různých živočišných i rostlinných druhů v biotopu rybník, smíšený les, rašeliniště.
Paní Mgr. Martina Maunová děti dokonale zaujala a na vhodně zvolených příkladech z přírody dětem ukázala, jak jsou všechny organismy na sobě závislé a jak důležité je zachovat pro nás pro všechny zdravé životní prostředí. A že to je hlavně na nás – na každém jednom z nás. A protože nám po dlouhé době vysvitlo zase sluníčko, neměl dopolední program žádnou chybu. Velké poděko
vání patří hlavně úžasné Martině, která si děti naprosto získala.

Jiřina Borovková, Lenka Křížová, děti 1. A a 1. B

zveřejněno 8. 5. 2023

ŠKOLNÍ DRUŽINA - KREATIVNÍ ČINNOST, POHYBOVÁ AKTIVITA

DRUHÁČCI V POHODĚ

Během letošního října dostali žáci druhého ročníku milé pozvání do Domova pro seniory. Bylo nám řečeno: Přijďte si k nám 4. 10. pohrát. Děti se nemohly dočkat.

Pracovnice Domova pro seniory společně se svými klienty pro děti připravili krásný dopolední program plný her, soutěží, ale také povídání. Děti byly ze začátku trochu nejisté, ne všechny jsou zvyklé komunikovat se seniory, ale počáteční rozpaky byly v mžiku zažehnány. Senioři měli připraveno šest stanovišť, na kterých jsme společně s nimi házeli na terč, skládali puzzle, hráli Domino, poznávali hmatem, …atd.
Dětem se po dvou hodinách nechtělo zpátky do školy a už při odchodu se s babičkami a dědečky domlouvaly, že za nedlouho přijdeme znovu.

8. 11. jsme se vypravili do Pohody podruhé. Senioři s pracovnicemi Domova připravili tentokrát tvořivé dopoledne s keramickou hlínou. Děti s klienty společně vyráběli různé drobné postavičky a ozdůbky z hlíny.
O rozpacích či ostychu nemohlo být už ani řeči. Společné dialogy a štěbetání se rozléhalo po Pohodě.

Zatím poslední setkání proběhlo 29. 11. a bylo to setkání především pracovní 😀. Paní kuchařky a další pracovnice Pohody pro nás a seniory připravily perníkové těsto. Nedokáži odhadnout kolik ho bylo, ale po ukončení práce se do trouby nachystalo 20 plechů překrásných perníčků všech možných tvarů. I do třetice bylo setkání se seniory radostné, kreativní a plné předvánoční pohody.

Na závěr bych ráda poděkovala pracovnicím Domova pro seniory za pozvání a přípravu všech našich setkání. Byly to moc krásné chvíle plné úsměvů na straně dětí i seniorů.

 

S přáním především pevného zdraví se budeme těšit na další setkávání 

žáci 2. A a Mgr. Gabriela Turková

zveřejněno 12. 12. 2022

PLSTĚNÍ V 1. A 2. ROČNÍKU

V pátek 25. a v pondělí 28. listopadu navštívila školu v Tržní ulici paní magistra Vendula Bílková z Chlumečku u Křemže. Sama se věnuje chovu ovcí a lam, o jejichž vlnu se pak stará a z tzv. plsti dokáže vytvořit překrásná zvířátka či jiné výrobky. Nejdříve přijela za dětmi 1. ročníku a pomohla jim vyrobit si vánoční ozdobu.
Potom si pro druháky připravila nejprve přednášku o zpracování vlny. Zde se děti nejen dozvěděly zajímavé informace, ale hlavně si samy vyzkoušely praní, čištění, sušení , mykání ovčí vlny do rouna a viděly i ukázku předení na dobovém kolovratu. Ve druhé části si samy pod dohledem paní lektorky vyrobily trochu pracnější rybku. Práce děti nesmírně nadchla a tak už se dnes těšíme, co si pro nás skvělá paní Bílková připraví příště!

Jiřina Borovková

zveřejněno 2. 12. 2022

ŠKOLNÍ DRUŽINA - PODZIM

STRAŠIDELNÝ PLES PRO MRŇATA

Jako každý rok před podzimními prázdninami se i letos ujali deváťáci už tradiční povinnosti pobavit a trochu postrašit své nejmenší kamarády z 1.stupně. V úterý 25.10. se v dopoledních hodinách konal v sále ZUŠ čarodějnický slet těch nejstrašidelnějších masek a kostýmů. Nejdříve přišly na řadu děti 1. a 2. tříd, po nich pak děti 3. a 4. tříd. Program byl podobný – soutěže, tanečky, přehlídky masek, ocenění nejlepších. A samozřejmě tím vším provázeli umrlci, ježibaby, divoženky, upíři. Pokud se některý prvňáček ze začátku bál, do školy už se jistě vracel bez obav. Všichni jsme moc rádi, že se na naší škole pokaždé najdou žáci, kteří ochotně tuto pěknou akci spolu se svými učiteli připraví.

Jiřina Borovková

zveřejněno 4. 11. 2022

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V DDM

V pondělí 24. října se prvňáci s druháky místo do školy vypravili do DDM. Díky instalaci nových kotlů v budově na Tržišti a odstávce topení si tak mohli vyzkoušet spoustu nových věcí. A že to stálo za to! Na několika stanovištích si 3 skupiny dětí postupně vyzkoušely vytvořit společný třídní obraz ježka z otisků dlaní, každý sám si dotvořil vařečku podle svého a v klubovně se děti snažily přijít na kloub různým deskovým hrám. Mezitím se našel čas ještě na vyřádění v  sálku, kde jim hodné pracovnice DDM připravily opičí dráhu s četnými herními prvky. Všichni odcházeli spokojeni a my doufáme, že si podobnou akci co nejdřív
zopakujeme. Děkuji paní E. Šandové za vstřícnost a nekonečnou trpělivost.

Jiřina Borovková

zveřejněno 4. 11. 2022

NÁVŠTĚVA MULTIKINA

Třída 7. A v rámci výuky výtvarné výuky a českého jazyka shlédla film Avatar v multikině v Českých Budějovicích. Část nákladů na dopravu si třída zaplatila ze sběru starého papíru, žaludů a kaštanů.
Na akci jsme se společensky ustrojili, oprášili slušné vychování a nechali se odvézt do kina, kde nám byl promítnut film v 3D zobrazení, což bylo, jak jsme se všichni shodli, perfektní.
Na následující hodině výtvarné výchovy jsme si promítli poutavá videa z natáčení takového fantasy filmu a dlouze debatovali o náročnosti výroby a velkém talentů tvůrců.
Vzali jsme si pastelky, tužky, vodovky nebo tempery a pustili jsme fantazii na papír. Zkusili si takového vlastního avatara sami vymyslet a poté namalovat.
V rámci českého jazyka probíráme jazykový útvar sci-fi, což se nám také velmi hodilo jako inspirace pro zvládnutí celého bloku učiva.

 

Silvie Janošťáková, 7.A

zveřejněno 25. 10. 2022

PŘESPOLNÍ BĚH JINDŘICHŮV HRADEC

Dne 15. září 2022 se čtyři družstva žáků zúčastnila okresní soutěže v přespolním běhu ve Vimperku. Ač v okolí Netolicka bylo zataženo, občas pršelo, na trase ve Vimperku bylo jasno. Snad i proto se zápolení žákům povedlo.  Družstvo mladších chlapců ve složení V. Mládek, D. Sahula, T. Řepa a J. Sádlo bylo šesté, dívky v mladší kategorii ve složení L. Stránská, J. Svobodová, B. Svobodová, L. Smažíková a S. Svěchotová se umístily jako třetí.  Starší dívky A. Jůzová, T. M. Šímová, B. Reindlová, T. Smažíková a N. Sitterová skončily šesté. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo starších chlapců. J. Borovanský, M. Velek, A. Skoba a A.Košák doběhli jako první a tím si vysloužili postup do krajského kola, které se konalo 13. října 2022 v Jindřichově Hradci. Na trase dlouhé 3 km bojovali jako lvi a vyplatilo se. Doběhli jako šestí ze všech družstev, která se krajského kola zúčastnila. Za jejich výkon děkujeme za vzornou reprezentaci školy a všem gratulujeme.

 

Mgr. Theodor Pártl

zveřejněno 14. 10. 2022

NOC VĚDCŮ

Poslední zářijový pátek nám ve škole celkem rychle uběhl. Proto není divu, že jsme se dohodli a společně s lhenickými kamarády opět vyrazili na Noc vědců do Českých Budějovic. Cílem našeho hromadného výjezdu byla Jihočeská univerzita.

Od odpoledních hodin až do pozdního večera jsme mohli navštívit katedry univerzity a zjistit, co prezentují, co zde vlastně dělají, čím se chlubí. Čekala nás celá řada všelijakých zastavení, která rozhodně nebyla nudná. Mnozí z nás se úplně zamilovali do rozmanité hmyzí říše. Někoho okouzlili preparované hlísti a tasemnice. Ovšem sekce bobků a bobečků nás uváděla v úžas. Technikům se líbilo v moderně starobylé ponorce. Rybářské borce okouzlil pavilon s rybkami, kde byla komentovaná ukázka vodních děl nebo zasvěcený výklad o jeseterech. Někteří si vyzkoušeli živit nevidomého člověka. A snad každý ochutnal cukrovou řepu, modré brambory a vynikající čerstvý chleba. Jsem moc ráda za tyto akce, které mají smysl! Tak zase za rok!

 

Silvie Janošťáková, ZŠ Netolice

zveřejněno 12. 10. 2022

DOPOLEDNÍ SPORTOVÁNÍ

V poslední zářijový den se v dopoledních hodinách uskutečnilo na fotbalovém hřišti zábavné sportování. Akce byla zacílena na předškoláky a děti 1. a 2. ročníku. Připravili ji bývalí i současní hráči a trenéři fotbalového oddílu a ti také pomáhali s její organizací. Děti po třídách absolvovaly různé rychlostní i technické discipliny, při nichž si vyzkoušely kopací techniky, frekvenční běh, slalom, překážkový běh, střelbu do brány a nakonec i malý fotbálek. Hlavním cílem bylo najít mezi mrňousy nové fotbalové posily a ukázat dětem krásu a jedinečnost tohoto prestižního sportu. Zda byl nábor úspěšný, ukáže až čas. V dnešní „přetabletované“ době je stále těžší dostat děti od
monitorů ke sportovním aktivitám a pohybu vůbec. A to je škoda. Protože spojit pohyb na zdravém vzduchu, soutěživost a týmového ducha, to je to nejvíc, co pro budoucí generaci můžeme udělat!


Jiřina Borovková

zveřejněno 3. 10. 2022

© 2023 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti

bottom of page