top of page

Předpokládané změny v přijímacím řízení

Všechny zde uvedené změny nejsou zatím závazné – stále jsou v procesu schvalování. Dle vyjádření MŠMT v pokročilém stádiu schvalování a lze tedy předpokládat, že budou implementovány již tento školní rok.

Nově spuštěny webové stránky, které slouží jako hlavní zdroj informací: www.prihlaskynastredni.cz

 

Obory s talentovou zkouškou (TZ)

- podání přihlášky do 30. listopadu

- v případě dvou škol/oborů s TZ je již nutná prioritizace (= stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče)

- je nutné také vydat zápisový lístek x pokud bude přijata nová právní úprava nebude se nakonec nikam odevzdávat

- v únoru budou zveřejněny výsledky talentové zkoušky a pořadí uchazečů x nejedná se o rozhodnutí o přijetí

- rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno se všemi ostatními školami v jednotném květnovém termínu

 

Ostatní obory

- ZMĚNA TERMÍNU PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY – 1.2. – 20.2. 2024

- možnost hlásit se do 3 oborů (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s TZ) – týká se všech oborů (maturitních i nematuritních)

- nutná prioritizace:

  • pokud se žák hlásil na obor s TZ, zařadí do přihlášky i tyto obory

  • systém bude po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol

  • každý uchazeč bude přijat pouze do jedné školy – do té, ve které uspěl a byla u něho více preferovaná

  • v případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení

  • do 15. března – možnost změnit seřazení oborů

 

- způsob podání přihlášky:

  • elektronicky – nutné ověření zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana

  • listinná přihláška s podporou elektronického systému

  • listinná podoba na tiskopisu

 

- zápisové lístky budou zrušeny

 

Doporučení školy:

  • Na přihláškách uvádět 3 obory – větší pravděpodobnost přijetí na jednu ze škol a odstranění čekání na další přijímací kola.

 

Jednotná přijímací zkouška

- nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor

© 2024 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti

bottom of page