top of page

Školní pěvecký sbor

 

Pěvecký sbor Netoličtí vrabčáci pracoval při ZŠ Netolice pod vedením sbormistryně paní Evy Dudkové od roku 1969.

 

Pravdou ovšem je, že se ve škole začalo zpívat už od roku 1955. Sbor spíše pracoval jako pěvecký kroužek, bez oficiálního názvu. Má tři oddělení: přípravný sbor Berušky, hlavní sbor Netolické vrabčáky a Dívčí komorní sbor Bel canto pod vedením sbormistryně paní Miluše Vincikové.

 

Svým programem se všichni podílejí na kulturním životě svého města. Pořádají koncerty ve spolupráci s místní hudební školou, s dětskými sbory našimi i zahraničními, účastní se chrámových koncertů.

Berušky a Netoličtí vrabčáci


Berušky (žáci 2. -3. třídy), cca 20 dětí, řídí Mgr. Gabriela Turková

Netoličtí vrabčáci (4-9 třídy), cca 40 dětí, řídí Mgr. Petra Sklářová a Mgr. Gabriela Turková

Za dobu své existence spolupracoval sbor např. s hudebním skladatelem Miroslavem Raichlem, sbormistrem Josefem Baierlem nebo se sbormistryní Miladou Bláhovou.

 

Ke sboru neodmyslitelně patří i hudební skladatel a profesor dříve pražské nyní českobudějovické konzervatoře pan Jiří Churáček, který je autorem několika hudebních skladeb i úprav lidových písní právě pro Netolické vrabčáky. Každoročně o prázdninách se vrabčáci slétají na letní soustředění, kde nacvičují nejen nový repertoár, ale také po řádně složených zkouškách vítají do svých řad Berušky.

© 2024 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti

bottom of page