top of page

Přijímací zkoušky

- veškeré informace k novému přijímacímu řízení naleznete také na stránkách www.prihlaskynastredni.cz – stránky jsou průběžně aktualizovány

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

1) Termíny

- podání přihlášky - 1.- 20. února 2024

- jednotné přijímací zkoušky (JPZ) - 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po)

- náhradní JPZ – 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út)

- zveřejnění výsledků – 15. května 2024

 

2) Výběr škol na přihlášku – prioritizace

- Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

     - až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory)

     - až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

- školy/obory seřadit dle toho, kam chcete nejvíce – důležité pro určení, na jakou školu budete přijati

- pokud budete „nad čarou“ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho, kterému jste dali vyšší prioritu

 

POZOR:

- pokud jste podávali přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – je třeba je uvádět i na nových přihláškách – včetně prioritizace

- zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové

 

3) Způsob podání přihlášky

- vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první:

 

a) elektronická přihláška

- nutná ověřená elektronická identita NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita (případně další způsoby dle NIA)

- podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

b) výpis ze systému

- vyplnění online, ale bez přihlášení

- vytisknete výpis přihlášky (bez příloh), podepíšete a doručíte na vybrané školy (osobně, pošta, datová schránka)

- pozvánka ke zkouškám přijde doporučeným dopisem

- neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky

 

c) tiskopis

- klasická listinná přihláška – k dispozici cca od 10.ledna 2024 na stránkách MŠMT a prihlaskynastredni.cz

 

- ke každé přihlášce nutné připojit všechny přílohy, které škola požaduje

- pozvánka ke zkouškám přijde doporučeným dopisem

- neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky

 

4) Přílohy

- př. vysvědčení, potvrzení od lékaře, diplomy, certifikáty…

- stačí prostá kopie – oskenovat/vyfotit – není nutné úředně ověřovat

POZOR:

- na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání

 

 

5) Jednotné přijímací zkoušky

- 2 pokusy i v případě, pokud se hlásíte jen na jeden obor s JPZ – započítává se lepší výsledek

 

- místo konání – na některé ze škol, na které se hlásíte – obdržíte pozvánku – na ní také bude registrační číslo uchazeče - stejné na všech školách, kam si dáváte přihlášku – NEVYHAZOVAT

6) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

- nově neobdržíte žádné písemné vyrozumění

- zveřejnění výsledků 15. května je automaticky považováno za přijetí/nepřijetí

 

7) Zápisové lístky - zrušeny

8) Vzdání se místa

- pokud uchazeč nechce nebo nemůže nastoupit na přijatou školu, měl by se vzdát přijetí

- tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení

- poté může podat přihlášku do 2. či dalších kol

 

POZOR:

- tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů – uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole

- uchazeč nemá jistotu, že na „druhé“ škole bude ve  2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ni bude přijat

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

1) Termíny

- zveřejnění seznamu škol vypisujících 2. kolo – 20. května 2024

- podání přihlášky – do 24. května 2024

- zveřejnění výsledků – 21. června 2024

 

- proces stejný jako v 1. přijímacím kole – nekoná se JPZ – použijí se výsledky z prvního kola

 

POZOR:

- pokud někdo nekonal JPZ v prvním kole přijímacího řízení, nemůže se hlásit na školu s maturitním oborem

 

3. KOLO A DALŠÍ

- nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol

- přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu

- počet škol/oborů vzdělání, na které se lze přihlásit, není omezen

- prioritizace se neaplikuje

© 2024 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti

bottom of page