ŠR 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021

Třídní schůzky:

Konzultační den:

Výuka v 1. a 2. ročníku (budova v Tržní ulici):

Výuka v 3. až 9. ročníku (budova Staré Město a Bavorovská):

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Netolice

Datum: 19.3.2019

Účast: Mgr. Jana Hůrská, p. Jindřiška Šandová, Mgr. Vladimír Pešek


Program: projednání nového školního řádu a klasifikačního řádu školy.
-          Školská rada projednala návrh ŠŘ a klasifikačního řádu.
-          Připomínky a dotazy k oběma dokumentům zaslala řediteli školy k posouzení a vysvětlení a poté byly oba dokumenty schváleny.

 

V Netolicích 19.3.2019

Zapsala J.Hůrská

Dokumenty

Školní program

Školní program

Školní program je služba, která zprostředkovává kvalitní spolupráci rodiče se školou po celou dobu školní docházky dítěte.

 

Služba je propojena s elektronickou žákovskou knížkou a objednáváním stravy (kromě žáků 1. a 2. tříd) - vše pod jedním přihlašovacím údajem. Pro potřebu ŠOP (školní online pokladny) je v bance zřízen oddělený účet. Jelikož náklady související s vedením účtu hradí škola, vybrali jsme účet u Equa bank. Je to běžný účet pro neziskové organizace a nezatěžuje nás hrazením poplatků (za vedení účtu, za příchozí a odchozí tuzemské platby apod.). Úroková sazba činí 0,01 %.

 

Správce školy ve školním programu je Mgr. Bukačová, správcem  školní online pokladny (ŠOP) je Kubová Jana - hospodářka a účetní školy. Oba disponují přístupem do všech modulů systému, mohou provádět editaci všech údajů.

Správce ŠOP stahuje výpisy z účtu každý den, aby došlo ke spárování platby se žákem. Zašle-li rodič peníze na účet ŠOP, další pracovní den má možnost si ověřit, že peníze byly přiřazeny k jeho dítěti a ve správné výši. Má-li rodič více dětí na škole, je potřeba rozdělit peněžní prostředky mezi sourozence.

Pokud žák odchází ze školy a má zůstatek na účtu ŠOP: má-li na škole sourozence, správce se domluví s rodičem, zda si přeje převést zůstatek na sourozence, nebo vrátit na účet. Pokud žák odchází ze školy a nemá na škole žádného sourozence, provede správce vrácení zůstatku na účet rodiče.

Výroční zprávy

© 2021 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena