Dokumenty školy

Organizace školního roku 2019/2020

Třídní schůzky:

Konzultační den:

Výuka v 1. a 2. ročníku (budova v Tržní ulici):

Výuka v 3. až 9. ročníku (budova Staré Město a Bavorovská):

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Netolice

Datum: 19.3.2019

Účast: Mgr. Jana Hůrská, p. Jindřiška Šandová, Mgr. Vladimír Pešek


Program: projednání nového školního řádu a klasifikačního řádu školy.
-          Školská rada projednala návrh ŠŘ a klasifikačního řádu.
-          Připomínky a dotazy k oběma dokumentům zaslala řediteli školy k posouzení a vysvětlení a poté byly oba dokumenty schváleny.

 

V Netolicích 19.3.2019

Zapsala J.Hůrská

Dokumenty

Školní program

Školní program je služba, která zprostředkovává kvalitní spolupráci rodiče se školou po celou dobu školní docházky dítěte.

 

Zahrnuje: chytrý automat (výdej chlazených dotovaných mléčných produktů a dále nedotovaných produktů - zdravých svačin), docházku (evidence vstupu žáka do školy), školní pokladnu, propojení s elektronickou ŽK a propojení s objednáváním stravy ve školní jídelně. Nás zaujaly poslední tři zmíněné produkty. Ke zřízení školní pokladny nás „přinutily" i místní okolnosti - zrušení pobočky České spořitelny. Veškerou nadlimitní hotovost je hospodářka školy povinna odvádět na účet, což nyní znamená, odvézt do Prachatic či do Vodňan na pobočku ČS. Vedoucí školní jídelny bude též časem zavádět pouze bezhotovostní platbu obědů.

 

Dále nás zaujalo propojení s elektronickou žákovskou knížkou a objednáváním stravy (kromě žáků 1. a 2. tříd) - vše pod jedním přihlašovacím údajem. Pro potřebu ŠOP (školní online pokladny) bylo třeba v bance zřídit oddělený účet. Jelikož náklady související s vedením účtu hradí škola, vybrali jsme účet u Equa bank. Je to běžný účet pro neziskové organizace a nezatěžuje nás hrazením poplatků (za vedení účtu, za příchozí a odchozí tuzemské platby apod.). Úroková sazba činí 0,01 %.

 

Správce školy ve školním programu je Mgr. Štěpánek, správcem  školní online pokladny (ŠOP) je Kubová Jana - hospodářka a účetní školy. Oba disponují přístupem do všech modulů systému, mohou provádět editaci všech údajů.

Správce ŠOP stahuje výpisy z účtu každý den, aby došlo ke spárování platby se žákem. Zašle-li rodič peníze na účet ŠOP, další pracovní den má možnost si ověřit, že peníze byly přiřazeny k jeho dítěti a ve správné výši. Má-li rodič více dětí na škole, je potřeba rozdělit peněžní prostředky mezi sourozence.

Pokud žák odchází ze školy a má zůstatek na účtu ŠOP: má-li na škole sourozence, správce se domluví s rodičem, zda si přeje převést zůstatek na sourozence, nebo vrátit na účet. Pokud žák odchází ze školy a nemá na škole žádného sourozence, provede správce vrácení zůstatku na účet rodiče.

Výroční zprávy

© 2020 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena