Aktuálně

Rozhodnutím vlády přechází všichni žáci ZŠ (oba stupně) plně na distanční výuku (z domova) počínaje středou 14. října 2020.

Výuka prezenční formou (ve škole) bude obnovena v pondělí 2. listopadu.

Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná!

Pokud se žák nemůže dálkové výuky zúčastnit ze zdravotních důvodů, je zákonný zástupce povinen (stejně jako v prezenční výuce) žáka do 3 dnů omluvit u příslušného třídního učitele.

Všichni žáci obdrželi přístupová hesla do jednotlivých předmětů. Seznam hesel je umístěn i na stránkách školy.

Jestliže se žák nemůže účastnit distanční výuky, protože nemá k dispozici odpovídající technické zařízení (s připojením na internet), může si zákonný zástupce počítač zapůjčit od školy, a to v době, kterou si se školou domluví. Počítač bude zákonnému zástupci žáka předán na základě podpisu Smlouvy o zápůjčce, a to na dobu průběhu distanční výuky.

Pokud žák nemá možnost připojení na internet, požádá zákonný zástupce žáka školu, aby potřebné výukové materiály (poznámky, úkoly …) pro žáka vytiskla. Tyto materiály si poté v písemné podobě žák může vyzvedávat ve vestibulu školy.

Žáci v distanční výuce mají do prostor školy vstup zakázán! Výjimka viz výše.

V době distanční výuky má žák právo na běžný oběd (dotovaný).

Vedoucí školní jídelny na dobu distanční výuky žákům příslušných tříd automaticky odhlásí.

Rodič, který má zájem o oběd i v době distanční výuky, musí oběd přihlásit.

Obědy lze vydávat pouze do jídlonosičů. Žáci v distanční výuce mají zákaz vstupu do školní jídelny.

Bližší informace a organizační pokyny jsou vyvěšeny na stránkách školní jídelny.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 20. – 24.01.2020

V lednu tohoto roku se naši žáci zúčastnili výcviku v lyžařské a snowboardové škole v zimním areálu na Zadově. Děti byly rozděleny do několika skupin podle svých dovedností. Většina byla na svahu poprvé, přesto již druhý den všichni zvládli jízdu na vleku a bezpečně zdolat celou sjezdovku...

Strašidelný ples

Už se stalo milou tradicí, že v předvečer Halloweenu připravují starší žáci naší školy pro ty nejmenší nějakou akci. Letos - v pátek 18. října pro žáky        1. a 2. ročníku od půl deváté a pro žáky  3. - 5. ročníku od 10 hodin uspořádali deváťáci „Strašidelný" ples...

Myslivecký den

V pátek 21.června dopoledne se v Petrově Dvoře uskutečnil už 2.ročník zajímavé akce , určené všem školákům i předškolákům. Členové Mysliveckého spolku Netolice ve spolupráci s MS Petrův Dvůr, MS Malovice a MS Lomec - Libějovice připravili pro děti zdejší ZŠ...

McDonald´s Cup 2019

V úterý 7. května 2019 se ve Vimperku konal tradiční turnaj žáků 4. a 5. tříd ZŠ ve fotbale. Letošní - už 22. ročník - byl poznamenán ukrutnou zimou a nepříjemným větrem...

Srdce na Tržní

Žáci prvních a druhých tříd si zkrášlili oplocení zahrady u školy vyplétanými srdíčky. Spolupráce se povedla. Žáci 2.B si přinesli tolik mašlí, že stilhli vyplést dvě. Přijďte se podívat...

Na modré vlně

Na úterý 2. dubna připadá osvětová kampaň s názvem Porozumět autismu. Cílem akce je upozornit na problematiku autismu, změnit náhled společnosti na osoby s autismem, zbavit ji mýtů a předsudků.

Purple Day 2019

Purple Day je mezinárodní snaha o zvyšování povědomí o epilepsii na celém světě. 26. března jsou lidé v zemích po celém světě vyzváni, aby nosili fialové barvy a konaly se hostitelské akce na podporu povědomí o epilepsii.

Filmový ples

V pátek 15.února  žáci II. stupně ZŠ opustili školní lavice a obuli se do tanečních střevíčků. Konal se totiž tradiční školní ples, tentokrát v duchu filmových melodií. Pro své mladší spolužáky ho připravili kluci a děvčata z deváté třídy.

Plstění v 1. a 2. třídách

Ve druhém listopadovém týdnu navštívila školu v Tržní paní magistra Vendula Bílková z Chlumečku u Křemže. Sama se věnuje chovu ovcí a lam, o jejichž vlnu se pak stará a z tzv. plsti dokáže vytvořit překrásná zvířátka či jiné výrobky. Nejdříve přijela...

Oranžové hřiště

Během prázdnin přibylo v areálu školy v Tržní ulici několik nových sportovně-herních prvků, podporujících pohybovou aktivitu, dětskou kreativitu a motoriku. Konkrétně se jedná o hrazdičky, kladinky, provazovou pyramidu, univerzální lezeckou stěnu, provazovou lávku a kolotoč...

Malí atleti na okresní olympiádě 2019

Ve středu 22. Května proběhla na prachatickém Tatranu okresní soutěž v lehké atletice. Závodila tu ta nejmladší kategorie závodníků - děti ze 2. - 4. tříd základních škol. Za mimořádně chladného počasí se tu představili i 19 žáků z netolické školy...

Štafetový pohár 2019

V pátek 25. dubna se v Prachaticích uskutečnilo okresní kolo už 6. ročníku běžeckých závodů - tzv. Štafetový pohár. Závodů se může zúčastnit právě 16 dětí z každé školy...

Barevná škola

Před Velikonocemi proběhla ve škole v Tržní ulici prima legrační akce s názvem "Barevná škola". Tak jako se mění a vybarvuje příroda na jaře a jako barvíme a zkrášlujeme velikonoční vajíčka, tak přesně podle těchto tradičních proměn se proměňovali i žáci prvních a druhých tříd...

Den učitelů

28. březen je významným svátkem Dne učitelů, a proto přišli všichni žáci z 2. stupně zazpívat svým učitelům v ZŠ Bavorovská. Hlavní píseň byla jednoduchá - Ach synku, synku - se závěrečným společným vykřiknutím: "Všechno nejlepší!".

Ponožkový den na ZŠ Netolice

Ponožkový den 21. března 2019 - Světový den Downova syndromu.

© 2020 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena