Základní škola, Netolice, okres Prachatice

 

 

Upozornění!

Během letních prázdnin probíhá na budově Bavorovská 306 rekonstrukce. 

Úřední dny:

Návštěvy vždy pouze po telefonické dohodě na telefonním čísle: 380 421 283, 380 421 281

 7. 7. 2021 - 15. 7. 2021      9:00 - 13:00

                   3. 8. 2021 - 6. 8. 2021        9:00 - 13:00                  

           13. 8. 2021 - 31. 8. 2021        9:00 - 13:00              

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy Bavorovská je pro veřejnost vstup do budovy OTP pouze dveřmi ze sídliště. Pro vpuštění do budovy je nutná předchozí telefonická domluva. Zaměstnanec školy si návštěvníka osobně vyzvedne. 

telefonní čísla:

ředitelna: 380 421 281

hospodářka: 380 421 283

výchovný poradce: 380 421 283

školní jídelna: 380 421 287

sborovna: 380 421 284

sborovna OTP: 380 421 271

 

Ukončení školního roku 2020/2021

Z důvodu probíhající rekonstrukce školy v Bavorovské ulici proběhne předání vysvědčení v pátek 25. 6. 2021.

Ředitel vyhlásil pro žáky školy ředitelské volno ve dnech pondělí 28. 6. - středa 30. 6. 2021. 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

 

Na základních školách


▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
▪ homogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště. Mimořádné opatření dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního sportu). Jsme si vědomi toho, že v prostředí škol může být naplnění těchto podmínek nereálné, jedná se však o pravidla aplikovaná nyní pro sportování i mimo školství obecně.; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky a zaměstnanci školy respirátory. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Žákům, kteří obědvali ve školní jídelně, budou obědy automaticky přihlášeny.

Nástup jednotlivých tříd na testování:

Všichni žáci budou přicházet v pondělí do školy v 7:40 a testování proběhne v kmenových třídách. 

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 24. května 2021 s frekvencí 1x týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole, tj. zpravidla v pondělí. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že rodič nesouhlasí s použitím typu testu, kterým byla škola MŠMT vybavena, rodič písemně požádá školu o souhlas s použitím jiného testu. Ten musí být schválen ministerstvem zdravotnictví, rodič si testy pořídí na vlastní náklady. Typ (specifikaci) testu uvede v žádosti. Rodič ve stanovené dny a čas testování příslušné třídy za přítomnosti školou pověřené osoby sám provede testování svého dítěte a vyhodnocení. Pokud budou splněny výše uvedené podmínky, žádost bude automaticky vyhověno. Žádost rodič předá třídnímu učiteli.

Školní stravování
Žák má nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky – pokud má zájem, musí si oběd přihlásit (podmínky na odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA).

Mgr. Ladislav Vovesný, ředitel ZŠ


Schránka důvěry

Základní škola, Netolice, okres Prachatice,  Bavorovská 306, 384 11 Netolice

Děkujeme!

© 2021 Základní škola, Netolice, okres Prachatice | Všechna práva vyhrazena