Aktuálně

 

 

Aktuality/ISAS

Vyučovací hodiny Tržní

Štafetový pohár

Mikuláš a IX.A

Advent a V.A

Halloween 2015

Přespolní běh Vimperk

Společná snídaně

Výlet I.B - Lipno

Netoličtí Vrabčáci - soustředění

Den dětí SM

Výlet VIII.A - jeskyně, Karlštejn

Atletika 1. stupeň

McDonald's Cup_1.-3. ročník

McDonald's Cup 4.-5. ročník

Barevné Velikonoce na SM  

Sklářská huť

IV.B a Superstar

Valentýnský ples 2015 a IX.A

Projekt Envitech - exkurze Sluňákov

Projekt Envitech - pokusy

Stezka korunami stromů

Upozornění - Facebook

Virtuální prohlídka školy

 

 

Dne 15. 03. 2016 se tradičně konal sběr starého papíru. V tomto školním roce druhá sběrová akce. Celkem bylo sebráno 6 240 kg netříděného papíru (např. odpad z obalů z vlnité lepenky apod.) a 2 120 kg tříděného papíru.

Poprvé bylo odevzdáno 40 kg PET lahví.

Celkem tedy žáci školy přinesli téměř 8,5 tuny starého papíru v hodnotě 16 364,- Kč.

Jménem našich lesů a životního prostředí všem sběračům děkujeme!!!!

 

 

 

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve výuce

Rodiče postupují při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

podle paragrafů 22, 50 a 67 zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den.

Pozdější, dodatečné snahy o omluvu jsou v rozporu se zákonem, a tedy nepřípustné.