Aktuálně

 

 

Aktuality/ISAS

Florbal a sálová kopaná

Halloween 2016

Vyučovací hodiny Tržní

Termíny přijímací zkoušky 2016/2017

Upozornění - Facebook

Virtuální prohlídka školy

 

Školní vánoční trh

 

V předvánočním čase se na nádvoří základní školy v Bavorovské ulici sešli žáci, učitelé, ale i rodiče, prarodiče a všichni, kdo si chtěli užít adventní čas.

Vánoční trh se na tomto místě konal poprvé, předcházely mu náročné přípravy a také očekávání, kolik návštěvníků přiláká, ale úspěch byl takový, že se snad z této akce stane každoroční tradice.

Všichni, kteří v polovině prosince loňského roku do školy zavítali, snad odcházeli spokojeni. Mohli si nakoupit drobné dárky, sladkosti, zahřát se teplými nápoji, poslechnout koledy v podání školních dětí i pedagogického sboru, potěšit se pohledem na rozsvícený stromek, který nám pomohly ozdobit děti z MŠ a 1. stupně ZŠ.

Poděkování patří všem, kteří nám s přípravami pomohli. Zapůjčení stánků, dovezení stromku a chvojí, osvětlení, pomoc s výrobou vánočního zboží... To bychom sami nezvládli. Děkujeme a za rok na shledanou.

 

Jana Hůrská, ZŠ Netolice


 

CHARITATIVNÍ AKCE

"DĚTI - DĚTEM" 

 

Adventní poselství naplnili žáci ZŠ Bavorovská zapojením do charitativní akce - "Děti - dětem". 

Formou dárků, věnovaných dětem na Ukrajinu, dokázali, že slova solidarita a nezištnost mají

ve svém slovníku.

 

Za to jim děkujeme.

 

Mgr. Zdeňka Kubičková

 

 

Složení nové Školské rady ZŠ Netolice

 

Zástupce za pedagogy: Mgr. Jana Hůrská

Zástupce za zákonné zástupce žáků: Mgr. Vladimír Pešek

Zástupce za zřizovatele: Jindřiška Šandová

 

První zasedání nové Školské rady ZŠ Netolice se koná 5. 1. 2017.

 

 

Volby do Školské rady ZŠ Netolice

 

Ke dni 21. 11. 2016 byla uzavřena kandidátní listina do školské rady za oprávněné voliče (rodiče).

Počet kandidátů: 0

Volební orgán konstatuje, že ze strany zákonných zástupců žáků ZŠ Netolice neprojevil nikdo zájem

o kandidaturu do školské rady.

 

Vzhledem k této skutečnosti se avizovaný termín voleb ruší.              25. 11. 2016

 

 

Vážení rodiče a žáci,

od 1. října 2016 škola uvedla do provozu elektronickou schránku důvěry, kam můžete zasílat své podněty. Tato služba je na škole nezávislá, provozuje ji firma COOLINTSOFT s.r.o.

Vaše zpráva může být zcela anonymní (záleží na Vašem uvážení), a přesto Vám na ni přes internetové rozhraní můžeme odpovědět. Věříme, že i tato možnost povede k posílení důvěrné komunikace.

Schránku důvěry můžete využívat na internetových stránkách naší školy v sekci ODKAZY - Schránka důvěry.

 

 

 

Sběr starého papíru.


Ve školním roce 2015/2016 proběhly tři akce sběru starého papíru. Celkem bylo sebráno 24.180,- kg. Škola se zapojila do soutěže ve sběru druhotných surovin vyhlášené firmou Jihosepar a.s. a v soutěži škol obsadila 3. místo z celkového počtu 30 zúčastněných základních i středních škol v kategorii celkového množství dodaných tun. 6. místo v soutěži škola obsadila v kategorii průměru na žáka, který činil 96,72 kg. Díky úsilí žáků, rodičů a přátel ZŠ Netolice na skládce zbytečně neskončilo přes 24 tun recyklovatelného papíru.

Děkujeme všem, kteří takto pomohli přírodě.

Škola se samozřejmě přihlásila i do dalšího ročníku soutěže.

 

Dne 18. 10. 2016 proběhla letošní první akce sběru starého papíru. Bylo odevzdáno 9.620,- kg novin

a časopisů, 2.100,- kg kartonu a netříděného starého papíru. Za školu se odevzdalo rekordních téměr 12 tun starého papíru.

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce!!!

 

 

 

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve výuce

Rodiče postupují při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

podle paragrafů 22, 50 a 67 zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den.

Pozdější, dodatečné snahy o omluvu jsou v rozporu se zákonem, a tedy nepřípustné.