Aktuálně

 

 

Aktuality/ISAS

Vyučovací hodiny Tržní

Atletická soutěž 1. stupeň

McDonald Cup 2017

II.A na poště

Termíny přijímací zkoušky 2016/2017

Upozornění - Facebook

Virtuální prohlídka školy

 

Sběrová akce v níže uvedeném termínu nebude organizována v jednotlivých budovách, ale sběr se bude rovnou individuálně vkládat do kontejneru přistaveného uvnitř areálu v Tržní ulici. Sběr můžete odevzdat sami libovolně v následujícím termínu:

- 5.6. v 11:30  - do 8.6.2017 15:30 (dle naplnění kontejneru)

- žáci nahlásí odevzdané množství surovin třídním učitelům

-  sbírají se noviny a časopisy, možnost odevzdat i karton, směsný papír,
knihy - vytrhané z vazeb!   

 

 


Složení nové Školské rady ZŠ Netolice

 

Zástupce za pedagogy: Mgr. Jana Hůrská

Zástupce za zákonné zástupce žáků: Mgr. Vladimír Pešek

Zástupce za zřizovatele: Jindřiška Šandová

 


 

 

Vážení rodiče a žáci,

od 1. října 2016 škola uvedla do provozu elektronickou schránku důvěry, kam můžete zasílat své podněty. Tato služba je na škole nezávislá, provozuje ji firma COOLINTSOFT s.r.o.

Vaše zpráva může být zcela anonymní (záleží na Vašem uvážení), a přesto Vám na ni přes internetové rozhraní můžeme odpovědět. Věříme, že i tato možnost povede k posílení důvěrné komunikace.

Schránku důvěry můžete využívat na internetových stránkách naší školy v sekci ODKAZY - Schránka důvěry.

 

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve výuce

Rodiče postupují při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

podle paragrafů 22, 50 a 67 zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den.

Pozdější, dodatečné snahy o omluvu jsou v rozporu se zákonem, a tedy nepřípustné.