Aktuálně

 

Aktuality/ISAS

Florbal a sálová kopaná

Halloween 2016

Vyučovací hodiny Tržní

Termíny přijímací zkoušky 2016/2017

Upozornění - Facebook

Virtuální prohlídka školy

 

Vánoční školní trh 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volby do Školské rady ZŠ Netolice

 

Ke dni 21. 11. 2016 byla uzavřena kandidátní listina do školské rady za oprávněné voliče (rodiče).

Počet kandidátů: 0

Volební orgán konstatuje, že ze strany zákonných zástupců žáků ZŠ Netolice neprojevil nikdo zájem

o kandidaturu do školské rady.

 

Vzhledem k této skutečnosti se avizovaný termín voleb ruší.              25. 11. 2016

 

 

Vážení rodiče a žáci,

od 1. října 2016 škola uvedla do provozu elektronickou schránku důvěry, kam můžete zasílat své podněty. Tato služba je na škole nezávislá, provozuje ji firma COOLINTSOFT s.r.o.

Vaše zpráva může být zcela anonymní (záleží na Vašem uvážení), a přesto Vám na ni přes internetové rozhraní můžeme odpovědět. Věříme, že i tato možnost povede k posílení důvěrné komunikace.

Schránku důvěry můžete využívat na internetových stránkách naší školy v sekci ODKAZY - Schránka důvěry.

 

 

 

Sběr starého papíru.


Ve školním roce 2015/2016 proběhly tři akce sběru starého papíru. Celkem bylo sebráno 24.180,- kg. Škola se zapojila do soutěže ve sběru druhotných surovin vyhlášené firmou Jihosepar a.s. a v soutěži škol obsadila 3. místo z celkového počtu 30 zúčastněných základních i středních škol v kategorii celkového množství dodaných tun. 6. místo v soutěži škola obsadila v kategorii průměru na žáka, který činil 96,72 kg. Díky úsilí žáků, rodičů a přátel ZŠ Netolice na skládce zbytečně neskončilo přes 24 tun recyklovatelného papíru.

Děkujeme všem, kteří takto pomohli přírodě.

Škola se samozřejmě přihlásila i do dalšího ročníku soutěže.

 

Dne 18. 10. 2016 proběhla letošní první akce sběru starého papíru. Bylo odevzdáno 9.620,- kg novin

a časopisů, 2.100,- kg kartonu a netříděného starého papíru. Za školu se odevzdalo rekordních téměr 12 tun starého papíru.

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce!!!

 

 

 

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve výuce

Rodiče postupují při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

podle paragrafů 22, 50 a 67 zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Škola musí být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den.

Pozdější, dodatečné snahy o omluvu jsou v rozporu se zákonem, a tedy nepřípustné.